Sponsorer




Medlemmer

Junior-medlemmer

Senior-medlemmer


Jessica

5. Kyu

5. Kyu



Carsten Vester

6. Dan

Images: Red white.gif


Anina Elisa Lauridsen

5. Kyu

5. Kyu



Brian Vidgard

5. Dan

Images: Red white.gif


Jesper Sørensen

6. Kyu

6. Kyu



Anders Friis

2. Dan

2.Dan


Mathias A. Kristensen

6. Kyu

6. Kyu



Søren Henriksen

1. Dan

1.Dan


Lucas Svenstrup

6. Kyu

6. Kyu



Morten Markvart

1. Dan

1.Dan


Alexander Bang
6. Kyu

6. Kyu



Charlotte Vidgard

1. Dan

1.Dan


Lucas Bejder
6. Kyu

6. Kyu



Mike Vidgard

1. Dan

1.Dan



 



Søren Damsgaard

1. Dan

1.Dan



 



Anders B. Jørgensen

2. Kyu

2. Kyu



 

 



Michael Iversen

2. Kyu

2. Kyu





Thomas Johnsen

2. Kyu

2. Kyu





Emil Hasselflug

2. Kyu

2. Kyu





Angelica Vidgard

2. Kyu

2. Kyu


 

 

Tor Lind Pawelczyk

2. Kyu

2. Kyu

 

 

Ronja Lund

2. Kyu

2. Kyu

 

 

Daniel Mendes Franco

3. Kyu

3. Kyu

 

 

Natascha Nørholm Agerbæk

4. Kyu

4. Kyu

 

 

Maria Thi Anh Fohlmann

4. Kyu

4. Kyu

 

 


Line Schultz Jensen

6. Kyu

6. Kyu

 

 

Jonas Speedstberg

6. Kyu

6. Kyu


 

 

Thomas Bryla

6. Kyu

6. Kyu


 

 


 

 


 

 


 

 





 

 




 

 

 







 

 







 






 





 


Æres-medlemmer

Carl Henriksen

Kurt Rasmussen

Frizt Sand Nielsen

Flemming Toft

Frank Espersen

Jesper Mazanti